สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการดำเนินงาน
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ถนน
    ไฟฟ้า
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ยินดีต้อนรับ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร. 086-4681463  
 
   
 
  [ 31-07-2557 ]การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
  [ 31-07-2557 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  [ 30-07-2557 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ
  [ 30-07-2557 ]ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 
  [ 30-07-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 
 
   [ 02-07-2555] ขั้นตอนการชำระภาษ๊บำรุงท้องที่... 
   [ 02-07-2555] ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย... 
   [ 10-08-2553] ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน... 
   [ 02-07-2555] ข่าวประชาสัมพันธ์... 
 
  [17-06-2557] สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรีนรที่ 1/2557 นม ยู ...
  [17-06-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
  [10-06-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
  [10-06-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
  [10-06-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน...
 
    อยากเห็นบ้านเกิดมีนักกีฬาไปแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับโลก... [พันจ่าโท สมาน พันธ์นาม]   (145/3)
    ขอเชิญชมภาพการเชียร์ฟุตบอล surin fc... [สมพงษ์]   (248/0)
    ถนนชำรุด... [คนใช้ถนนเส้นนี้]   (311/0)
    ถนน... [นักพัฒนา]   (240/6)
    คึดฮอด... [bumm]   (315/0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 6 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด