สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการดำเนินงาน
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ถนน
    ไฟฟ้า
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
  ยินดีต้อนรับ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร. 086-4681463  
 
   
 
  [ 19-08-2557 ]ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
  [ 19-08-2557 ]การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล
  [ 19-08-2557 ]การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ 
  [ 19-08-2557 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 19-08-2557 ]การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
   [ 02-07-2555] ขั้นตอนการชำระภาษ๊บำรุงท้องที่... 
   [ 02-07-2555] ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย... 
   [ 10-08-2553] ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน... 
   [ 02-07-2555] ข่าวประชาสัมพันธ์... 
 
  [04-08-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
  [04-08-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
  [04-08-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
  [04-08-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
  [04-08-2557] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
 
    aaaaaaaaaa... [aaaaaaaaaaa]   (1/0)
    sdgsdg... [sfsdf@sdf.sdf]   (3/0)
    อยากเห็นบ้านเกิดมีนักกีฬาไปแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับโลก... [พันจ่าโท สมาน พันธ์นาม]   (150/3)
    ขอเชิญชมภาพการเชียร์ฟุตบอล surin fc... [สมพงษ์]   (251/0)
    ถนนชำรุด... [คนใช้ถนนเส้นนี้]   (316/0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 6 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด